ParsTashrifat24

با توجه به پیشرفت جوامع بشری و نیاز انسان ها به ترویج، آموزش و سرمایه گذاری در بخش های مختلف، نیازمند برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی، آموزشی و اقتصادی میباشند.لذا شرکت پارس تشریفات در صدد این میباشد که سهم کوچکی در این پیشرفت داشته باشد.

اهم وظایف این واحد شامل موارد زیر میباشد:

  1. انعقاد قراردادهای مربوط به اجاره محل کنفرانس یا نمایشگاه، پذیرائی غذا و بریک، تأمین هدایای میهمانان.

  2. اخذ ویزای میهمانان ، رزرو هتل آنها و ترتیب انتقال میهمانان از فرودگاه تا هتل و محل برگزاری مراسم و بالعکس تا بازگشت کامل آنها به کشورشان.

  3. برنامه ریزی جهت ایجاد تور گردشگری جهت میهمانان کنفرانس ها و نمایشگاه ها در سطح تهران و شهرهای توریستی کشور.

  4. در اختیار قرار دادن مترجم به زبان های مختلف

  5. در اختیار قرار دادن دستگاه های بی سیم مترجم همزمان

  6. تامین میزهای مختلف جهت نشست های جداگانه در داخل سالن همایش

  7. طراحی پوستر، بروشور، کارت دعوت و آگهی های کنفرانس ها و نمایشگاهها

  8. طراحی cd مالتی مدیا و درج اطلاعات کنفرانس ها(از جمله مقالات کمیته های علمی و اجرایی) در آن.

  9. طراحی پلات های بزرگ کنفرانس ها و نمایشگاهها جهت نصب روی بیل بوردهای سطح شهر.