استخدام و همکاری در پارس تشریفات

استخدام کارمند

  تحصیلات:دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس

  سطح زبان انگلیسی:عالیخوبضعیف

  مهارت های خود را انتخاب نمایید:ویندوزاینترنتورداکسلپاورپوینتاکسسفتوشاپ

  فایل رزومه خود را اضافه کنید 500 کیلوبایت:

  استخدام راننده

   تحصیلات:دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس

   سطح زبان انگلیسی:خوبمتوسطابتدایی

   نوع گواهینامه:پایه اولپایه دومپایه سوم