استخدام و همکاری در پارس تشریفات

استخدام کارمند

  تحصیلات:دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس
  سطح زبان انگلیسی:عالیخوبضعیف
  مهارت های خود را انتخاب نمایید:ویندوزاینترنتورداکسلپاورپوینتاکسسفتوشاپ
  فایل رزومه خود را اضافه کنید 500 کیلوبایت:
  استخدام راننده

   تحصیلات:دیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانس
   سطح زبان انگلیسی:خوبمتوسطابتدایی
   نوع گواهینامه:پایه اولپایه دومپایه سوم